Volyňští Češi
Adamínová Emilie, Michal, Symová

Datum narození 22. 02. 1919
Místo narození Dorosina, Luck
Rodinní příslušníci