Volyňští Češi
Šeráková Marie, Švejdarová

Datum narození * 16. 7. 1921
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hrušovany (Polepy), Československo (repatriace)
Vážený občan Boratín, Luck