Volyňští Češi
Švejdar Miloslav, Bedřich

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 4. 4. 1920
Místo narození Boratín, Luck
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hrušovany (Polepy), Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden
22. 03. 1944, Rovno (e)