Volyňští Češi
Vacínková Marie, ?František, Altmanová

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Manžel: Altman Václav
Vážený občan Buderáž, Dubno
Úmrtí