Volyňští Češi
Vacínková Anna, František

Datum narození * 1. 10. 1868
Místo narození Řevničov, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Buderáž, Dubno
Úmrtí