Volyňští Češi
? Pavlína, Havránková

Po reemigraci se i s rodinou usídlili v obci Bílý Kostel č.p.102 (nad Nisou), okr. Liberec

Datum narození * 29. 5. 1914
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno