Volyňští Češi
Plos Josef

Datum narození * 24. 3. 1896
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Anna, Plosová
Místo repatriace Sedčice (Nové Sedlo), Československo (repatriace)
Vážený občan Hrušvice, Rovno