Volyňští Češi
? Anna, Plosová

Datum narození * 29. 6. 1902
Rodinní příslušníci
Manžel: Plos Josef
Vážený občan Hrušvice, Rovno