Volyňští Češi
Albrecht Bedřich, Bohuslav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Boratín, Luck
Národnost česká
Odveden 20. 07. 1944 ČSVJ/NT, 09. 08. 1944 (PR 173/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín