Volyňští Češi
Albrecht Josef, Bohuslav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 18. 8. 1906
Místo narození Boratín, Luck
Rodinní příslušníci
Vážený občan Křáky, Dubno
Národnost česká
Odveden
22. 03. 1944, Rovno (e)
Hodnost
četař pol. (e)