Volyňští Češi
Janko Stanislav

Stanislav reemigroval do obce Hlubočany okr. Vyškov

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 20. 12. 1923
Místo narození Martinovka, Rovno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 15. 03. 1944, Jefremov
Hodnost vojín