Volyňští Češi
Barcal Vladimír Václavovič

Narodil se v r. 1916 ve vesnici Pysarivka (nyní Malinský okres, Žitomyrská oblast). Absolvoval střední odbornou školu zootechnickou a pracoval ve svém oboru v Čerkaské oblasti. Těsně před vypuknutím války se oženil. V r. 1941 šel na frontu, padl do zajetí, ale podařilo se mu utéci. Dostal se domů. Přestěhovali se s manželkou do kolonie Zubovščina a tam pracoval jako zootechnik. V r. 1943 odešel znovu na frontu. Zahynul při bombardování vlaku, ve kterém se přepravoval z jednoho úseku fronty na jiný.

Datum narození 01. 01. 1916
Místo narození Malá Zubovščina, Kyjev
Úmrtí 01.01.1944