Volyňští Češi
Bačovská Marie, Josefína, Dvořáková

Manželka Františka Bačovského 1858

Datum narození 01. 01. 1863
Rodinní příslušníci