Volyňští Češi
Dvořák Jan, Franc

Rok narození 1822
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Martinovka, Rovno
Místo původu v Čechách Vítějoves, Svitavy