Volyňští Češi
Hnídek Václav

Mnaželka: Soňa Chladilová

Datum narození 02. 12. 1901
Rodinní příslušníci
Vážený občan Boratín, Luck
Úmrtí 10.3.1946, ubit banderovci