Volyňští Češi
Dražil Marie, Tomáš, Šťastný

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Vinec, Mladá Boleslav