Volyňští Češi
Dražil Tomáš, Jan

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Vinec, Mladá Boleslav