Volyňští Češi
Lukš Marie, Josef, Dražil

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Skorkov, Brandýs n/L