Volyňští Češi
Lukšová Marie, Josef, Dražilová

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Skorkov, Brandýs n/L
Úmrtí