Volyňští Češi
Kopecký František

Datum narození * 6. 5. 1880
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Janovka Č., Rovno