Volyňští Češi
Kopecký František

Datum narození 06. 05. 1880
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Janovka Č., Rovno