Volyňští Češi
Kopecká Marie, František

Datum narození * 10. 12. 1913
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Janovka Č., Rovno