Volyňští Češi
Kopecká Emilie, František

Datum narození 01. 02. 1925
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Janovka Č., Rovno