Obce na Volyni
Makarovka (Tábor) - Krym

Kolonie Tabor byla založena v roce  1862. Prvními osídlenci bylo 39 rodin z českého města Tábor (90 mužů a 101 žena). Později se k nim přidalo dalších 18 rodin (33 mužů a 58 žen) a v roce 1863 se všichni obyvatelé této vesnice stali státními občany Ruska. Podle pozdějších údajů z roku 1915 ve vesnici Kirej-Tabor žilo 28 lidí (14 mužů, 14 žen). Avšak podle jiných údajů v roce 1926 v této vesnice z celkového počtu 97 lidí bylo 57 Němců. V současné době nejsou údaje, že by v této české vesnici, která dnes nese název Makarovka, zůstaly české rodiny. - Alexandr Suchánek: Jazyková situace v původem českých komunitách na Jižní Ukrajině, diplomová práce, 2014

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Rusko (mimo Volyně)
Mapová síť Ukázat na mapě
Rok založení 1862
Popisy obcí pamětníky
Kronika obce
Archiválie S touto obcí souvisí celkem 1 archiválie