Obce na Volyni
Lobanovo (Bohemka)-Krym

Bohemka byla založena roku 1862 na místě bývalé tatarské vesnice Džadra, kterou dočasně obývali Bulhaři a z neznámých důvodu ji vzápětí po nastěhování opustili. Výbor dohlížející nad kolonisty jižních krajů Ruska podle výnosu vydaného 22. února 1862 přijal tuto obec do své správy. Prvými českými osídlenci byli členové 60 rodin a v roce 1863 se tu usídlily další 3 české rodiny. Nejdříve bydleli osídlenci po 6-7 rodinách v jedné chalupě, avšak už v roce 1864 většina rodin měla vlastní dům a mnozí kolonisté přijali ruské státní občanství. Mezi Čechy v roce 1864 bylo napočítáno 33 gramotných lidí, 23 částečně gramotných a ostatní byli negramotní. V roce 1867 v Bohemce žilo 326 lidí. Ve dvacátých letech 20. století zde žilo 360 osob (50 rodin). V původní české obci Bohemka, která dnes nese název Lobanovo, podle údajů českého krajanského spolku dnes žije kolem 200 Čechů. - Alexandr Suchánek: Jazyková situace v původem českých komunitách na Jižní Ukrajině, diplomová práce, 2014

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Rusko
Mapová síť Ukázat na mapě
Rok založení 1857
Kulturní stavby
Škola

První česká škola na Krymu byla otevřena již v roce 1867 v Bohemce, už po několika letech od založení vesnice. V roce 1895 obec postavila pro školu novou kamennou budovu s dřevěnými podlahami. V roce 1904 se učilo v této škole 49 žáků (46 Čechů a 3 Rusové). Škola disponovala dvěma knihovnami, jedna byla pro žáky a měla 105 knih a druhá se 6 knihami byla pro učitele. V roce 1910 ve škole působili 3 učitelé, učilo se zde 28 žáků a jazyky výuky byly čeština a ruština.
V roce 1921 školu v Bohemce navštěvovalo 51 žáků. Od poloviny roku 1923 zde působil učitel z Československa Josef Hájek. - Alexander Suchánek

Církevní stavby
Katolický kostel nebo kaple

V roce 1911 si obyvatele v Bohemce začali stavět novou modlitebnu, protože se do staré postavené v 80. letech 19. století už nevešli všichni farníci. V roce 1912 byl nový kostel dokončen. V roce 1927 v následku Jaltského zemětřesení byla tato modlitebna poškozena a i přes nesouhlas místních obyvatel byla v roce 1929 rozebrána. - Alexander Suchánek

Osobní archiválie
Hřbitov-pietní událost
Audio,video záznamy
Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

Kolář Isidor (* 23. 10. 1892)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Andrle Miloslav, František (* 10. 4. 1919)
Zlatník Emil, Antonín (* 23. 3. 1907)

Ostatní

Kolářová Ludmila, Antonín, Kubíková (* 28. 9. 1929)

Vážení občané

Legionáři 1. sv. války

Kolář Josef (* 15. 11. 1898)
Šouba František (* 6. 4. 1897)

Ostatní

Kolář Antonín, Josef (* 1906, † 1937)