Volyňští Češi
Šotolová Marie, Jonová

Datum narození * 6. 1. 1891
Místo narození Ozerany, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kneruty, Dubno