Volyňští Češi
Jon Václav, Antonín

Datum narození * 27. 6. 1932
Místo narození Kneruty, Dubno
Rodinní příslušníci