Volyňští Češi
Přibík Josef, Václav

Byl hudební skladatel, dirigent, absolvent Pražské konzervatoře. V roce 1872 absolvoval pražskou varhanní školu, pak vyučoval zpěv v Praze, v roce 1875 odešel do Ruska, kde postupně působil jako kapelník opery v Charkově a Oděse, šéf opery ve Lvově a Kyjevě, kapelník opery v Moskvě i jako ředitel carské hudební školy v Tbilisi. V roce 1894 se vrátil opět do Oděsy jako šéfdirigent a od roku 1919 zde působil rovněž jako učitel na konzervatoři. V Oděse žil a pracoval celých 43 let. Po Říjnové revoluci se plně zapojil do budování sovětského státu. Stal se nositelem titulu Národní umělec Ukrajiny a Hrdina práce. Dne 20. října jej doprovázely na jeho poslední cestě tisíce lidí. (wikipedie)

 

Datum narození * 11. 3. 1855
Místo narození Svatá Hora u Příbrami
Vážený občan Oděsa, Nezjištěn Kyjev, Kyjev
Úmrtí † 20. 10. 1937, Oděsa