Volyňští Češi
Kopecký Ignác (Hynek), Hynek

Datum narození * 15. 1. 1900
Místo narození Janovka Č., Rovno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Úmrtí † 12. 6. 1956