Volyňští Češi
Kopecký Ignác (Hynek), Hynek

Datum narození 15. 01. 1900
Místo narození Janovka Č., Rovno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Úmrtí 12.6.1956