Volyňští Češi
Kopecká Jiřina, Hynek, Zindlerová

Datum narození * 28. 6. 1941
Místo narození Janovka Č., Rovno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)