Volyňští Češi
Kopecký Václav, Hynek

Manželka: Mária roz. Škulavíková, nar. Čadca

Datum narození * 22. 6. 1945
Místo narození Janovka Č., Rovno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Úmrtí † 26. 9. 2015, Hladké Životice