Volyňští Češi
Kopecký Václav, Hynek

Manželka: Mária roz. Škulavíková, nar. Čadca

Datum narození 22. 06. 1945
Místo narození Janovka Č., Rovno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Úmrtí 26.9.2015, Hladké Životice