Volyňští Češi
Kopecká Marie, Hynek

Datum narození 21. 12. 1930
Místo narození Janovka Č., Rovno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)