Volyňští Češi
Kopecký Jaroslav

Byl zastřelen Banderovci asi měsíc před reemigrací do ČSR.

Datum narození * 31. 12. 1929
Místo narození Janovka Č., Rovno
Rodinní příslušníci
Úmrtí † 1947, Janovka