Volyňští Češi
Kopecká Božena, Hynek

Datum narození 13. 08. 1931
Místo narození Janovka Č., Rovno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)