Volyňští Češi
Hrdlička Josef

Datum narození * 1. 6. 1893
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Krásný Dvůr, Československo (repatriace)
Vážený občan Vitoniž, Luck