Volyňští Češi
? Marie, Hrdličková

Datum narození * 26. 7. 1900
Rodinní příslušníci
Manžel: Hrdlička Josef
Vážený občan Vitoniž, Luck