Volyňští Češi
? Marie, Hrdličková

Datum narození 26. 07. 1900
Rodinní příslušníci
Manžel: Hrdlička Josef
Místo repatriace Krásný Dvůr, Československo (repatriace)
Vážený občan Vitoniž, Luck