Volyňští Češi
Hrdličková Marie, Josef

Datum narození * 5. 6. 1932
Místo narození Vitoniž, Luck
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Krásný Dvůr, Československo (repatriace)