Volyňští Češi
Hrdličková Antonie, Josef

Datum narození * 1. 5. 1929
Místo narození Vitoniž, Luck
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Krásný Dvůr, Československo (repatriace)