Volyňští Češi
Hrdlička Vladimír, Josef

Datum narození * 15. 8. 1925
Místo narození Vitoniž, Luck
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Krásný Dvůr, Československo (repatriace)