Volyňští Češi
Hrdlička Josef, Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 10. 5. 1924
Místo narození Vitoniž, Luck
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Krásný Dvůr, Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden 14. -15. 07. 1944 ČSVJ/NT, 25. 07. 1944 (PR 162/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín