Obce na Volyni
Borodinovka

Borodinovka, dnes Kayrakty, je bývalá česká vesnice Aktobské oblasti v Kazachstánu. Rozprostírá se v kazašské stepi, severozápadně od hlavního města oblasti Aktobe. V roce 2000 byla Borodinovka přejmenována na Kayrakty.

Vesnice byla založena v roce 1911 českými osadníky, kteří přicházeli do Ruska ve druhé polovině 19. století a ve 20. letech 20. století. Původní osadníky zvala již Kateřina II. za účelem osídlení a rozvoje zemědělství v této oblasti. V období před vypuknutím druhé světové války se tito osadníci stávali pro tehdejší vládu Sovětského svazu nedůvěryhodní a byli hromadně přesídlováni do oblastí pohoří Uralu, kde byla založena typicky česká vesnice s návsí, sadem a školou. Osadníci po celou dobu existence obce dodržovali české zvyky a obyčeje. Po rozdělení Sovětského svazu se postavení české menšiny v této oblasti zhoršilo, proto v letech 1994-2001 využilo 200 rodin českého původu společného programu Ministerstva vnitra České republiky a společnosti Člověk v tísni, který jim umožnil návrat do Česka.

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Kazachstán
Mapová síť Ukázat na mapě
Rok založení 1911
Svědectví zločinů
Zločiny komunismu

Související archiválie

žádost o české učebnice
Odpověď k žádosti učitele Michalského o české učebnice z 23.11.1929 doručena již do vyhnanství v  Kazachstánu , Rok: 1929, Zdroj: https://archivkgb.zcu.cz/, Inventární číslo: IV009221

Odpověď k žádosti učitele Michalského o české učebnice z 23.11.1929 doručena již do vyhnanství v  Kazachstánu 

Rok: 1929
Zdroj: https://archivkgb.zcu.cz/
Inventární číslo: IV009221
Související obce: Olšanka (Žitomír)
Související osoby: Michalský Josef

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 1 archiválie
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Gaisin (Gajsin) Alexandr (* 1. 9. 1922)
Grossmann Josef, Vincenc (* 1912, † 8. 3. 1943)
Hýblo Antonín (* 20. 7. 1916, † 18. 9. 1944)
Chalupník Vladimír (* 12. 3. 1923, † 11. března 1991)
Přívratský František (* 12. 2. 1914)
Stejskal Alexandr (* 1923)