Obce na Volyni
Nikolajevka , Holendry (Holendry)

Nikolajevka (ukrajinsky Миколаївка, starší název Holendry) byla jedinou českou kolonií ve Vinnycké oblasti. Do roku 1928 patřila do Berdičevského újezdu Kijevske gubernie, později Kozjatynský rajón, Vinnycká oblast dnešní Ukrajiny. Holendry se dodnes nazývá železniční stanice a vesnice, který se nachází cca 5 km jihozápadně.

Původní název Nikolajevky zněl Holendry podle Holanďanů, kteří kolonii založili v roce 1789. Roku 1870 vydal ruský car zákon o vojenské službě. Holanďané (v Rusku jich bylo více než 50 tisíc) kvůli baptistickému vyznání odmítali vojenskou službu v carské armádě a chtěli vystěhovat do Ameriky. Začali hledat kupce, který by za odpovídající cenu celou kolonii koupil. Krátce předtím si vzali od banky půjčku na nákup nové půdy a ručili celou kolonií. O nabídce k prodeji se dozvěděl Antonín Jansa, český správce na panství velkostatkáře Teresčenka. V roce 1873 se Jansa spolu s dalším krajanem Antonínem Škorpilem rozjeli do Čech, do Jansova rodiště Jablonného nad Orlicí, aby informovali případné zájemce o možnosti zakoupení hospodářství v Holendrách. V březnu 1874 se několik zájemců - E. Dolečková a Josef Hrdina z Mistrovic, Vincenc Čada z Vernéřovic, Jan Lux z Jablonného a Josef Vinge z Boříkovic vypravilo do Holender na obhlídku. Nazpět s sebou přivezli plány všech 37 hospodářství kolonie. Zájemců o vystěhování bylo mnoho. Dohodli se, že Holendry koupí jako celek.

Do Ruska pak v roce 1874 vyjel zvláštní vlak s novými kolonisty a jejich početnými rodinami (více než 50 rodin, asi 350 lidí). Na místo dorazili 19. července 1874. Pocházeli hlavně z oblasti pod Orlickými horami, ale i odjinud (např. z Jablonného n. Orlicí, Mistrovic, Boříkovic, Lichkova, ale také z Ústí nad Orlicí, České Třebové aj.). Byli to většinou zemědělci, ale také řemeslníci. Převládali Češi, ale byly tu i rodiny německé z oblasti za Jablonným nad Orlicí. Roku 1878 obnovili k vlastnímu pohřbívání místní německý hřbitov. Pěstovali pšenici, ječmen, chovali černobílé krávy "holanderky" a koně "araby". Nebránili se pokroku a novotám. Začali nově pěstovat výnosnou plodinu řepu cukrovku. Věnovali se rybníkářství. V obci byl mlýn, zprvu větrný, od roku 1910 strojní (poháněný dieselovým motorem), kolárna, truhlárna, klihárna a mlékárna.

Čechů v Nikolajevce přibývalo, bylo málo volné půdy a tak kupovali v letech 1900-1914 nové pozemky v okolních vesnicích - Kumanovka, Jozefovka, Mychajlyn, Lopatyn, Erazmovka, Samhorodek atd. 

Osadníci vedli velmi pospolitý život a udržovali vztah s původní vlastí. Často se navštěvovali a společenský život probíhal zejména v sále, který vznikl z bývalé baptistické modlitebny. Škola byla zprvu česká, později byla postavena větší, kde se vyučovalo rusky. Do školy se vrátila čeština načas až za 1. sv. války, kdy tu vyučoval český učitel z řad válečných zajatců.

Poklidný život prosperující vesnice narušilo jednak vypuknutí 1. světové války, ale hlavně potom neklidná léta loupeživých přepadů za občanské války. Klidnější prosperující léta prožila kolonie po roce 1922 v období tzv. NEPu (nová ekonomická politika). Když se však začala připravovat všeobecná kolektivizace, rozhodla se velká část osadníků pro návrat do původní vlasti, což roku 1929 uskutečnili. S lidmi, kteří v Nikolajevce zůstali, ztratili pak na dlouhou dobu spojení. Těm se nedařilo právě nejlépe. Někteří byli vysídleni na Sibiř, někteří popraveni. Přišli noví obyvatelé ukrajinské národnosti. Přesto ještě koncem 20. století povědomí o českém původu (a částečně i jazyk) v mnohých rodinách přetrvávalo. - z wikipedie

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Kyjev
Mapová síť 2L23 Ukázat na mapě
Rok založení 1874
Max. počet čs. obyvatelstva 890 do r. 1886
Historická místa
A.Drbal- ČS hroby,pomníky,desky

Mykolajivka (býv. Holendry, Kozjatynský okres, Vinnycká oblast):

 • Pomník 66 československým vojákům a rudoarmějcům padlým ve druhé světové válce.
 • Pamětní mramorová deska ukrajinského spisovatele českého původu Vasyla Zemljaka (*1923, †1977), místního rodáka, na domě, kde bydlel v letech 1932–
 • Pamětní mramorová deska ukrajinského spisovatele českého původu Vasyla Zemljaka na budově obecně vzdělávací školy I.– stupně, kde studoval a která od r. 2014 nese jeho jméno. Odhalena 23. 4. 2018.

Související archiválie

.pdf
Československé hroby,pomníky a pamětní desky na Ukrajině.

Československé hroby,pomníky a pamětní desky na Ukrajině.

(existující, zničené a ztracené)

Sebral a uspořádal Ing. Alexandr Drbal

Rok: 2020
Zdroj: Drbal Alexandr
Inventární číslo: IV007876
Související obce: Boratín, Dolinka, Dubno, Hlinsk, Kupičov, Malá Zubovščina, Malín Č., Malinovka, Michalovka, Mirotín, Olšanka (Žitomír), Ovruč, Rovno, Semiduby, Sofievka I (Dubno), Straklov Č., Vilhemovka, Volkov, Vyšehrad, Žitomir, Kyjev, Bohemka, Charkov
Související osoby: Drbal Alexandr

Kulturní stavby
Škola
Průmyslové stavby a hospodářství
Mlýn parní

V letech 1910 -17 byl Antonín Marek jedním z majitelů parního mlýna.

Související archiválie

Mlýn v Nikolajevce
Mlýn v Nikolajevce (datum odhadem), Rok: 1922, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006304

Mlýn v Nikolajevce (datum odhadem)

Rok: 1922
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006304

Spolky
Hasičský spolek
Časopis, kniha, článek
Časopis- Čechoslovan

Související archiválie

Inzerát - kolářský a truhlářský pomocník
Inzerát - kolářský a truhlářský pomocník, Zdroj: Čechoslovan, Inventární číslo: IV012180

Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV012180
Související osoby: Tomeš Antonín

Časopisy, noviny-příspěvky

Související archiválie

.pdf
Albert Polák: V českoruské vesnici od Němců koupené

Krajanské noviny noviny Hlas lidu vydávané v New Yorku - článek z 29.09.1916. Soubor je zveřejněný se souhlasem Vojenského historického ústavu Praha, zdroj Digitální studovna Ministerstva obrany ČR

 

Rok: 1916
Zdroj: Digitální studovna Ministerstva obrany ČR
Inventární číslo: IV006299
Související obce: Bojarka

Popisy obcí pamětníky
Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

.pdf
505-anketní lístek-Anna Vacková-Nikolajevka

Zmíněny rodiny: Pasovska, Faltusova, Zichova, Morkesova, Balšánkova, 

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001286
Související obce: Nikolajevka
Související osoby: Zich Borislav, Josef, Balšánek Stanislav, František, Faltus Mikuláš, Dominik, Morkes Bohdan, Josef, Raková Anna, Václav (Vilém), Morkesová, Faltusová Anna, Dominik, ? Xénie, Josef, Zichová

.pdf
48-Nikolajevka,Kozatín,Zuboština,Malynovka,Vinická

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000635
Související obce: Kazatín, Malinovka, Zubovščina

Řemeslník, živnostník, podnikatel

Související archiválie

Obchod v Nikolajevce
Místní obchod (datum odhadem), Rok: 1910, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006305

Místní obchod (datum odhadem)

Rok: 1910
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006305

Svědectví zločinů
Zločiny komunismu

Související osoby

 • Javůrek Václav

  Roku 1930 byl odsouzen za kontrarevoluční činnost na 5 let do gulagu. Po návratu v roce 1938 byl společně s dalšími devíti obyvateli obce zatčen a odsouzen „trojkou“ UNKVD Vinnycké oblasti k trestu smrti za „aktivní práci, namířenou ke zmaření opatření strany a vlády“ a „diverzní a špionážní činnost ve prospěch Německa“.  Jeho žena Olga se na protest proti zastřelení svého muže přihlásila po příchodu Němců k německé národnosti jako Volksdeutche, za což byla po návratu sovětských úřadů odsouzena Zvláštní poradou kolegia NKVD SSSR na pět let vyhnanství v Novosibirské oblasti. - Mečislav Borák

 • Böse (Beze) Mikuláš, Vilém (Vladimír)

  Společně s dalšími devítí obyvateli obce odsouzen „trojkou“ UNKVD Vinnycké oblasti k trestu smrti za „diverzní a špionážní činnost ve prospěch Německa“ a protože „je agentem československé rozvědky“. Rehabilitován roku 1959. - Mečislav Borák

 • Pirkl Vladimír, Jan

  V roce 1932 byl zatčen NKVD, obviněn z kontrarevoluční činnosti a držen ve vazbě 2 měsíce, pak byl propuštěn. Znovu zatčen společně s dalšími sousedy 15.06.1938, obviněn z diverzní a špionážní činnosti a rozhodnutím trojky Vinnyckého oblastního NKVD ze dne 7.10.1938 zastřelen dne 8.10.1938. Rehabilitován roku 1959.

 • Černous (Černohous) Alois, Josef

  Pokládaný mnoha usedlíky za svědomitého hospodáře, vstoupil nakonec do kolchozu, ale nebyl spokojen s organizací práce ani s výdělkem, s lítostí vzpomínal na minulé doby a přátelil se s kulaky, ba dokonce v době  hladomoru tajně mlel obilí na ručních žernovech. Proto byl v roce 1933 z kolchozu vyloučen a živil se jako dělník. Trojka UNKVD Vinnycké oblasti posoudila jeho minulost jako kontrarevoluční činnost a poslala ho v říjnu 1937 na osm let do gulagu v Magadanské oblasti, kde už po dvou měsících zemřel. - Mečislav Borák

 • Štolc Jan

  Původem kulak, byl „rozkulačen“ a zbaven volebního práva. V září 1930 byl Kolegiem GPU USSR odsouzen k uvěznění v gulagu na 7 let za členství v polské špionážní povstalecké organizaci. Měl rodinu v Československu, podle spisu šlo o samé bývalé polské špiony. Celá rodina patřila k nepřátelům, už jeho otec a mladší bratr byli v roce 1919 zastřeleni rudými oddíly za údajný ozbrojený útok na obrněný vlak.V únoru 1937 byl „podmíněně propuštěn z koncentračního tábora“ a vrátil se do Nikolajevky. Zůstal však na svobodě jen několik měsíců, 15. června 1937 byl znovu zatčen. V odůvodnění vazby se psalo: "Má kontrarevoluční trockistické přesvědčení s orientací na Polsko, udržuje spojení s Čechy, kteří odjeli do zahraničí, za války bude mít za úkol provádět diverze na železnici." A už se mohlo vyrobit konkrétní obvinění: "Protože byl nespokojen se socialistickým zřízením, začal provádět kontrarevoluční protisovětskou agitaci povstaleckého a diverzního charakteru, litovat zastřelené trockisty Kameněva aj., pomlouvat španělskou revoluci, diskreditovat kolchozy, a také seskupovat kolem sebe kulacké živly z obce." Když mu obvinění sdělili, kategoricky odmítl se ke své vině přiznat. Byla mu však prokázána výpověďmi svědků, čtyř jeho sousedů z Nikolajevky (tři z nich byli Češi). V závěru vyšetřovacího spisu stojí: „Rozhodnutí trojky UNKVD Vinnycké oblasti ze 7. srpna 1937 bylo vykonáno 8. srpna 1937 ve 24 hod.“ Teprve po dvou desítkách let, po protestu vojenského prokurátora z 9.12.1959, byl výrok „trojky“ zrušen jako neopodstatněný a trestní řízení bylo přerušeno. - Mečislav Borák

 • Doležal Vladimír, August

  V roce 1938 byl společně s dalšími devíti obyvateli obce zatčen a odsouzen „trojkou“ UNKVD Vinnycké oblasti k trestu smrti za „aktivní práci, namířenou ke zmaření opatření strany a vlády“ a „diverzní a špionážní činnost ve prospěch Německa“. Rehabilitován roku 1959.

 • Vaširovský Vladimír, Jan

  Pro rozvracení kolchozu a další nepřátelské aktivity roku 1933 odsouzen na tři roky vyhnanství v Kazachstánu. V roce 1938 byl společně s dalšími devíti obyvateli obce zatčen a odsouzen „trojkou“ UNKVD Vinnycké oblasti k trestu smrti za „aktivní práci, namířenou ke zmaření opatření strany a vlády“ a „diverzní a špionážní činnost ve prospěch Německa“.

 • Balcer Svatoslav, Václav

  Student kulackého původu. Společně s dalšími devítí obyvateli obce zatčen a odsouzen „trojkou“ UNKVD Vinnycké oblasti k trestu smrti za „diverzní a špionážní činnost ve prospěch Německa“ a protože „je agentem československé rozvědky“. Odsouzen k trestu smrti. Rehabilitován roku 1959.

 • Balcer Václav, Václav

  Zatčen 7. srpna 1930, obviněn 25. září 1930 a odsouzen k vězení v koncentračním táboře na 5 let. Rehabilitován roku 1959.


 • ? Hana, Sidor, Babčuková

  Zatčena 17.02.1944, obviněna a odsouzena k vyhnanství na 5 let do Novosibirské oblasti. Rehabilitována roku 1995.

 • Böse (Beze) Vladimír, František (Josef)

  Zatčen 15.02.1944, obviněn a podle rozhodnutí Zvláštního zasedání předsednictva NKVD SSSR z 10.06.1944 vyhoštěn na 5 let do Novosibirské oblasti. Rehabilitován 18.11.1992.

 • ? Hana, Vilém, Balšánková

  Zatčena 20.05.1944 , obviněna a podle rozhodnutí Zvláštního zasedání kolegia NKVD SSSR ze dne 07.10.1944 byla odsouzena k 5 letům v zajateckém táboře. Rehabilitována 19.02.1992.

 • ? Antonie, Josef, Vacková

  Zatčena 20.05.1944, obviněna a podle rozhodnutí Zvláštního zasedání předsednictva NKVD SSSR ze dne 06.01.1945 byla uvězněna na 5 let ve zvláštním táboře Čornogorsk v Krasnojarském kraji. Rehabilitována 30.12.1992.

Osobní archiválie
Hřbitov-pietní událost

Související archiválie

Šímovi_Nikolajevka
Šímovi_Nikolajevka, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006614

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006614
Související osoby: Šíma Tomáš, František, Nováková Jana (Johana), František, Šímová

Vondráček_Nikolajevka
Vondráček_Nikolajevka, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006605

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006605
Související osoby: Vondráček Václav, Josef

Náhrobek Anežky Hrdinové
Náhrobek Anežky Hrdinové, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006504

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006504
Související osoby: Luxová Anežka, Jan, Hrdinová

Hrob Josefa Hrdiny
Hrob Josefa Hrdiny, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006503

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006503
Související osoby: Hrdina Josef, Josef

Náhrobek Ferdinanda Nauera
Náhrobek Ferdinanda Nauera, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006502

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006502
Související osoby: Nauer Ferdinand, Ferdinand

Vilém Lux hrob
Vilém Lux hrob, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006501

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006501
Související osoby: Lux Vilém, Jan

Náhrobek Viléma Luxe
Náhrobek Viléma Luxe, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006500

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006500
Související osoby: Lux Vilém, Jan

Náhrobek Javůrkových
Náhrobek Javůrkových, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006324

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006324
Související osoby: Javůrek Josef, Josef, Javůrková Eleonora, Josef

Javůrkovi
Náhrobek Javůrkových, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006323

Náhrobek Javůrkových

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006323
Související osoby: Javůrek Josef, Josef, Javůrek Jan, Josef

Náhrobek Josefa Javůrka
Náhrobek Josefa Javůrka, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006322

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006322
Související osoby: Javůrek Josef, Josef

Náhrobek Špatenkových
Náhrobek Špatenkových v Nikolajevce, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006321

Náhrobek Špatenkových v Nikolajevce

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006321
Související osoby: Špatenka Josef, Antonín, Kubištová Františka, Jan, Špatenková

Černohousovi
Náhrobek Antonína a Anny Černohousových v Holendrách, Rok: 2021, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV006301

Náhrobek Antonína a Anny Černohousových v Holendrách

Rok: 2021
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV006301
Související osoby: Černohous Antonín, Jan, Filipová Anna, Jan, Černohousová

Rodinné skupinové fotografie

Související archiválie

Rodina Antonína Marka
Rodina Antonína Marka, Rok: 1917, Zdroj: Kordulík - rodinny archiv, Inventární číslo: IV012144

Rok: 1917
Zdroj: Kordulík - rodinny archiv
Inventární číslo: IV012144
Související osoby: Marek Antonín, Josef, Dolečková Rozálie, Emanuel, Marková, Marek Vladislav, Antonín

Bachtíkovi
Na foto v první řadě - Václav Bachtik, manželka Anna, syn Wilem (vlevo, zemřel 1901), dcera Blažena(uprostřed). Ve druhé řadě - syn František s manželkou Viléminou, dcera Marie., Rok: 1899, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV010362

Na foto v první řadě - Václav Bachtik, manželka Anna, syn Wilem (vlevo, zemřel 1901), dcera Blažena(uprostřed). Ve druhé řadě - syn František s manželkou Viléminou, dcera Marie.

Rok: 1899
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV010362
Související osoby: Bachtík František, Václav, ? Anna, František, Bachtíková, Bachtík Václav, Antonín, ? Vilemína, Bachtíková, Vilém Bachtík, Marie Bachtíková, Blažena Bachtiková

Rodina Viléma Bachtíka
Rodina Viléma Bachtíka, Rok: 1955, Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka, Inventární číslo: IV010039

Rok: 1955
Zdroj: Archiv Alexandra Štěpánka
Inventární číslo: IV010039
Související osoby: Bachtík Vilém, František

Marek Antonin
Marek Antonín, Josefovič s rodinou cca 1917, mlynář z obce Nikolajevka (Holendry)  , Rok: 1917, Zdroj: Kordulík - rodinný archiv, Inventární číslo: IV004075

Marek Antonín, Josefovič s rodinou cca 1917, mlynář z obce Nikolajevka (Holendry)

 

Rok: 1917
Zdroj: Kordulík - rodinný archiv
Inventární číslo: IV004075
Související osoby: Marek Antonín, Josef, Dolečková Rozálie, Emanuel, Marková, Marek Vladislav, Antonín, ,

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 23 archiválií
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

Böse (Beze) Jan, Josef (* 19. 11. 1897)
Böse (Beze) Josef, Jan (* 14. 10. 1888)
Böse (Beze) Vladimír, František (Josef) (* 21. 2. 1898)
Černohous Alois (* 6. 12. 1886)
Černous (Černohous) Fedor (Theodor) (* 1. 6. 1888)
Doleček Josef (* 21. 1. 1893)
Faltus Dominik (Dimitrij), Augustýn (* 1. 5. 1895)
Faltus Vilém, Augustýn (* 10. 4. 1897)
Fogl Josef (* 25. 7. 1882)
Katzer Josef (* 16. 5. 1895)
Kovář Antonín, Alexandr (* 12. 10. 1898)
Kovář Štěpán, Ferdinand (Alexandr) (* 26. 12. 1895)
Lankhamr Bedřich (* 21. 6. 1877)
Lux Václav (* 22. 3. 1895)
Pirkl Josef (* 19. 6. 1892)
Resler Jan (* 20. 10. 1895)
Zářecký Stanislav (* 8. 5. 1888)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Bachtík Vilém, František (2) (* 21. 5. 1909, † 10. 1. 1990)
Balšánek Stanislav, František (1) (* 2. 2. 1892)
Doleček Jan, Antonín (* 1918, † 1944)
Doleček Jan, Josef (* 18. 2. 1917, † 4. 1945)
Doleček Jiří, Valentin (* 1919, † 12. 1943)
Doleček Valentin, Valentin (* 1915, † 5. 3. 1943)
Kovář Václav, Martin (* 1925, † 19. 6. 1944)
Morkes Alexander, Josef (* 11. 5. 1905)
Morkes Bohdan, Josef (1) (* 24. 11. 1906)
Morkes Bohumil, František (* 5. 1. 1897)
Štěpánek Adolf, Adolf (* 1918)

Ostatní

? Antonie, Josef, Vacková (* 1904)
? Hana, Sidor, Babčuková (* 1885)
? Hana, Vilém, Balšánková (* 1922)
Bachtík Václav, František (* 1906, † 1. 3. 1944)
Balcer Svatoslav, Václav (* 31. 1. 1911, † 8. 10. 1938)
Balšánek Josef, František (* 14. 8. 1884)
Balšánek Josef, Václav (* 10. 3. 1893, † 25. 6. 1919)
Böse (Beze) Mikuláš, Vilém (Vladimír) (* 27. 4. 1903, † 8. 10. 1938)
Dolečková Rozálie, Emanuel, Marková (2) (* 1887)
Faltus Dominik, Dominik (* 18. 6. 1882, † 28. 12. 1937)
Faltus Jan, Augustýn (* 1891)
Faltus Josef, Augustýn (* 23. 1. 1899)
Faltus Mikuláš, Dominik (1) (* 10. 3. 1924, † 20. 7. 1989)
Frieber František (* 14. 4. 1895, † 8. 10. 1938)
Hrdina Jaroslav, František (* 14. 7. 1905)
Hrdinová Alexandra, František (* 12. 5. 1909)
Hrdinová Alžběta, František, Kubištová (* 28. 6. 1886)
Hrdinová Anežka, František, Vingeová (* 12. 10. 1878)
Hrdinová Anna, František, Stiksová (* 1888)
Javůrek Alexandr
Javůrek Václav (* 15. 10. 1889, † 8. 8. 1937)
Javůrek Václav
Katzerová Vilemína, Eduard, Šímová (* 1879)
Kopecký Antonín, Emanuel (* 1. 1. 1877)
Kopecký Jan, Emanuel (* 31. 12. 1874)
Kovář Vojtěch, Fridolín (2) (* 9. 6. 1903, † 22. 10. 1974)
Kovářová Ludmila, Ryšanová, Doležalová (* 1904, † 1994)
Kubelková Pavlína, Vincenc (* 1879)
Kubišta Milan, Antonín (* 29. 12. 1916, † 12. 7. 1943)
Kunst František, František (* 9. 12. 1907)
Kunstová Albína, Adolf (Alexandr) (* 1889)
Kunstová Anna, Adolf (Alexandr) (* 1891)
Kunstová Antonie, František (* 1893)
Mackevičová Naděžda, Antonín, Šímová (* 1885)
Matějka Antonín, Josef (* 16. 4. 1875)
Morkes Adolf, František (* 1881)
Morkes Josef, František (* 1874)
Morkes Vladimír, Josef (* 1903)
Morkesová Bohumila, František, Šímová (* 18. 1. 1888)
Morkesová Olga, Josef (* 1902)
Morkesová Terezie, František (* 1876)
Pirkl Vladimír, Jan (* 16. 5. 1894)
Rak Vilém (Václav), Vilém (* 14. 9. 1877)
Raková Veronika, Vilém, Böse (Beze) (* 1880)
Smutná Bohumila, František, Štěpánková (* 1. 11. 1888)
Smutný František (* 20. 11. 1892, † 8. 10. 1938)
Šíma František (Vladimir), Konstantin (* 26. 10. 1880)
Šíma Jan, Konstantin (* 12. 8. 1882)
Šíma Konstantin, Konstantin (* 31. 12. 1878)
Šíma Rudolf, Antonín (* 3. 6. 1897)
Šímová Emilie, Konstantin, Pancnerová (* 8. 10. 1877)
Šímová Marie, Konstantin (* 8. 9. 1875)
Štěpánek Adolf, František (* 10. 5. 1887)
Štěpánek Stanislav, František (* 8. 8. 1906)
Štěpánek Vladimír, František (* 20. 8. 1901)
Štěpánková Alžběta, František, Böse (Beze) (* 17. 10. 1898)
Štěpánková Anna, František, Náhorná (* 28. 6. 1903)
Štěpánková Marie, František, Matějková (* 1877)
Štolc Jan (* 5. 9. 1896, † 8. 8. 1937)
Štolc Josef (* 1. 5. 1898, † 8. 10. 1938)
Vogel Vladimír (* 25. 12. 1892, † 8. 10. 1938)
Zářecká Rozálie, Josef, Hrdinová (* 1. 10. 1882)
Zářecký Antonín, Jan (* 4. 9. 1884)

Vážení občané

Legionáři 1. sv. války

Kubišta Antonín, Antonín (* 13. 12. 1883, † 12. 6. 1943)
Vaširovský Vladimír, Jan (* 24. 2. 1880, † 8. 10. 1938)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Doleček Jan, Jan (* 1914, † 6. 1944)
Kovář Svatoslav, Antonín (* 1922, † 22. 8. 1944)

Ostatní

? Albína, František, Dolečková (* 1887)
? Antonie, Fedor, Kovářová
? Věra, Dolečková
Bachtík František, Václav (2) (* 1877, † 1928)
Bachtík Václav, Antonín (1) (* 7. 9. 1857)
Balcer Václav, Václav (* 1880)
Cejnarová Terezie, Anastázie, Voleská (* 1847)
Černous (Černohous) Alois, Josef (* 1888, † 1937)
Doleček Emanuel, Antonín (1) (* 25. 8. 1827)
Doleček Josef, Antonín (* 15. 3. 1880)
Doležal Vladimír, August (* 14. 12. 1912, † 8. 10. 1938)
Dupalová Anna, Raková (* 1858)
Faltus Augustýn, Augustýn (* 1893)
Janečková Anna, Morkesová
Krystová Josefa, Ignác, Kubelková (* 1838)
Kubelka Vincenc (* 1832)
Kubelka Vincenc, Vincenc (* 1867)
Marek Antonín, Josef (2) (* 22. 1. 1882)
Marek Vladislav, Antonín (2)
Raková Anna, Václav (Vilém), Morkesová (1) (* 22. 11. 1909)
Šíma Tomáš, František (1) (* 14. 12. 1814, † 5. 6. 1899)
Štěpánek František (Jan), František (1) (* 27. 5. 1872)

Místo usídlení

Ostatní

Balašová Terezie, František, Hrdinová (* 1832)
Balšánek Antonín, František (* 30. 10. 1870)
Balšánek František, František (* 3. 5. 1859)
Balšánek František, Josef (* 7. 3. 1830)
Balšánek Václav, František (* 9. 7. 1865)
Balšánková Barbora, František, Dostrašilová (* 1. 1. 1868, † 1941)
Balšánková Marie, František (* 29. 6. 1863, † 23. 3. 1884)
Balzer Václav, František (* 1847)
Barnat (Barnet) Jan, Tomáš (* 21. 12. 1827)
Barnat (Barnet) Josef, Jan (* 1855)
Barnet Jan, Jan (* 10. 10. 1858)
Barnetová Filomena, Jan (* 27. 9. 1862)
Barnetová Františka, Jan (* 1856)
Barnetová Karolína, Jan (* 1873)
Barnetová Marie, Jan, Kovářová (* 13. 10. 1866, † 23. 8. 1923)
Böse (Beze) Anna, Jan (* 1856)
Böse (Beze) Antonie, Jan, Dolečková (* 1865)
Böse (Beze) František (Josef), Jan (* 1868)
Böse (Beze) Jan, Jan (* 1860)
Böse (Beze) Jan, Josef (* 1812)
Böse (Beze) Karolína, Jan, Javůrková (* 1859)
Böse (Beze) Marie, Jan (* 1863)
Böse (Beze) Vilém (Vladimír), Jan (* 1870)
Černohous Antonín, Antonín (* 1853)
Černohous Antonín, Jan (1) (* 13. 3. 1813, † 13. 12. 1905)
Černohous František, Antonín (* 1855)
Černohous Josef, Antonín (* 1846)
Doleček Antonín, Antonín (* 1838)
Doleček Eduard, Emanuel (1) (* 17. 10. 1870)
Doleček Emanuel, Emanuel (1) (* 23. 10. 1864)
Doleček Florián, Václav (* 1824)
Doleček Jan, Emanuel (1) (* 26. 9. 1872)
Doleček Václav, Emanuel (1) (* 18. 9. 1868)
Doleček Václav, Florián (* 1867)
Dolečková Anna, Florián (* 1864)
Dolečková Eleonora, Josef, Javůrková (* 8. 3. 1831)
Dolečková Emilie, Emanuel (1) (* 7. 12. 1866)
Dolečková Josefa, Josef, Kopecká (* 1835)
Dolečková Marie, Emanuel (1) (* 21. 1. 1863)
Dolečková Rozálie, Florián (* 1875)
Dušek Petr (* 1847, † 5. 5. 1884)
Faltus Augustýn, Jan (* 23. 9. 1859)
Faltus Benedikt, Jan (* 1844)
Faltus Dominik, Jan (* 21. 7. 1854)
Faltus Jan, Josef (* 1831)
Filipová Anna, Jan, Černohousová (1) (* 15. 6. 1820, † 25. 1. 1883)
Fišerová Anežka, Jan, Pirklová (* 1853)
Güttlerová Františka, Josef, Vingeová (* 1852)
Habigerová Terezie, František, Jasanská (* 1853)
Hájek František, Jan (* 1829)
Hrdina František, Josef (* 20. 9. 1857)
Hrdina Jan, Josef (* 16. 6. 1859)
Hrdina Josef, František (* 1831)
Hrdina Josef, Josef (1) (* 13. 3. 1861, † 25. 5. 1901)
Hrdina Oldřich František, Josef (* 29. 1. 1871)
Hrdina Otakar Bohumil, Josef (* 21. 5. 1874)
Hrdinová Emílie Terezie, Josef (* 7. 11. 1868)
Hrdinová Františka, Florián, Kunstová (* 1842)
Hrdinová Marie, Josef (* 15. 1. 1866)
Hýbl Antonín, Jan (* 1852)
Jasanský Hynek, Antonín (* 1846)
Javůrek František, Josef (* 1858)
Javůrek Jan, Josef (1) (* 1. 4. 1863, † 18. 3. 1888)
Javůrek Josef, Josef (1) (* 4. 9. 1856, † 19. 11. 1904)
Javůrek Josef, Josef (2) (* 25. 1. 1830, † 3. 4. 1883)
Javůrek Václav, Josef (* 1860)
Javůrková Anna, Josef, Zářecká (* 21. 6. 1865)
Javůrková Eleonora, Josef (1) (* 19. 12. 1854, † 6. 8. 1878)
Javůrková Marie, Josef (* 24. 11. 1866)
Jiroušek Vincenc, Jan (* 1838)
Jiroušková Josefa, Vincenc, Faltusová (* 26. 12. 1866)
Katzer Eduard, Eduard (* 1868)
Katzer Eduard, Jan (Johann) (* 1835)
Katzer Jan (Johann), Jan (* 1806)
Katzer Josef, Eduard (* 1866)
Katzerová Anna, Eduard (* 1858)
Katzerová Augustýna, Eduard, Kunstová
Katzerová Emilie, Jan, Dolečková (1) (* 1842)
Katzerová Františka, Eduard (* 1863)
Katzerová Františka, František, Nauerová (* 1823, † 23. 2. 1879)
Kolář Josef, Antonín (* 1842)
Kopecká Anna, Emanuel (* 5. 4. 1870)
Kopecká Josefa, Emanuel (* 15. 6. 1858)
Kopecká Mariana, Emanuel (* 14. 8. 1872)
Kopecká Marie, Emanuel (* 5. 4. 1870)
Kopecká Otýlie, Emanuel (* 26. 2. 1864)
Kopecký Emanuel, Josef (* 1829)
Kopecký František, Emanuel (* 22. 10. 1865)
Kopecký Jan, Emanuel (* 8. 5. 1860)
Kopecký Josef, Emanuel (* 24. 3. 1862)
Kovář Ferdinand (Alexandr), Martin (* 23. 10. 1855)
Kovář Fridolín, Martin (* 10. 8. 1864, † 1941)
Kovář Martin, Antonín (* 19. 11. 1833, † 24. 4. 1896)
Kovářová Anna, Martin, Nauerová (* 1859)
Krumpová Magdaléna, František, Katzerová (* 1806)
Kubelková Anna, Vincenc (* 1874)
Kubelková Josefa, Vincenc (* 1870)
Kubíček Antonín, Benedikt (* 1849)
Kubištová Františka, Jan, Špatenková (1) (* 25. 3. 1835, † 7. 9. 1890)
Kubištová Rozálie, Jan, Hájková (* 1841)
Kunst Adolf (Alexandr), Josef (* 22. 10. 1870, † 17. 3. 1920)
Kunst František, Josef (* 18. 1. 1868)
Kunst Josef, Josef (* 6. 10. 1836, † 20. 3. 1881)
Kunstová Albína, Josef (* 22. 10. 1872)
Kunstová Terezie, František, Tomešová (* 1819)
Lesák František, Jan (* 1851)
Lesák Jan (* 1857)
Lesák Josef (* 1849)
Limberská Marie - Magdaléna, Václav, Dolečková (* 1832)
Ludvíčková Viktorie, František, Šímová (* 1848, † 19. 11. 1919)
Lux August, Jan (* 1860)
Lux Emil, Jan (* 1866)
Lux František, Jan (* 30. 4. 1865)
Lux Jan, František (* 21. 12. 1923)
Lux Václav, Jan (* 5. 7. 1857)
Lux Vilém, Jan (2) (* 25. 11. 1853, † 9. 11. 1902)
Luxová Alžběta, Václav, Zářecká (* 1827)
Luxová Anastázie, František, Raková (* 1821)
Luxová Anežka, Jan, Hrdinová (1) (* 1. 10. 1855, † 28. 4. 1903)
Luxová Anna, Jan, Vacková (* 1848)
Luxová Filomena, Jan (* 12. 4. 1867)
Luxová Marie, Jan (* 8. 7. 1861)
Matějková Marie, Josef, Kunstová (* 2. 7. 1868)
Morkes František, Antonín (* 1849)
Morkes František, František (* 1870)
Morkes František, Josef (* 1834)
Morkesová Anežka, František, Kopecká (* 1865)
Morkesová Anna, František (* 1867)
Morkesová Josefa, František (* 1869)
Morkesová Rozálie, František (* 1872)
Nauer Ferdinand, Ferdinand (1) (* 1823, † 1904)
Nauer Ferdinand, Ferdinand (* 1853)
Nauer František, Ferdinand (* 16. 1. 1850)
Nauer Jan, Ferdinand (* 1846)
Nauerová Františka, Ferdinand, Luxová (* 22. 3. 1851)
Nauerová Marie, Ferdinand, Javůrková (* 16. 10. 1857)
Nováková Jana (Johana), František, Šímová (1) (* 24. 5. 1831, † 17. 1. 1905)
Pancner Jan, Vilém (* 30. 9. 1872)
Pancnerová Marie, Vilém, Böse (Beze) (* 1865)
Pirkl Jan, František (* 1848)
Pirkl Jan, Jan (* 1872)
Pirklová Kateřina, František, Kolářová (* 1845)
Procházková Marie, Josef, Balšánková (* 26. 9. 1830)
Rak Antonín, Martin (* 1819)
Rak Vilém, Antonín (* 29. 5. 1846)
Raková Anna, Antonín, Balzerová (* 30. 5. 1852)
Richter Antonín, Jan (* 1834)
Richterová Anna, Jan, Faltusová (* 1833)
Roller Antonín, Antonín (* 1847)
Sedláčková Anna, Josef, Šimková (* 1830)
Schmiedová Barbora, Josef, Pfeifrová, Luxová (* 1837)
Slaninová ? Terezie, Josef, Dolečková (* 1852)
Slezáková Barbora, Josef, Jiroušková (* 1837)
Sršeň Josef, František (* 1848)
Šielová Anna, Josef, Böse (Beze) (* 1829)
Šíma Alois, Tomáš (* 28. 5. 1866)
Šíma Antonín, Tomáš (* 10. 5. 1870)
Šíma Konstantin, Tomáš (* 10. 3. 1845, † 1918)
Šimek Antonín, Antonín (* 1825)
Šímová Filoména, Tomáš, Lesáková (* 8. 1. 1860)
Šímová Marie, Tomáš, Katzerová (* 18. 10. 1872)
Špatenka Josef, Antonín (1) (* 13. 12. 1833, † 15. 4. 1902)
Štanglerová Kateřina, Antonín, Morkesová (* 1842)
Štěpánek František, Ignác (* 9. 9. 1842)
Štěpánek Jan, Josef (* 1834)
Štěpánková Anna, František, Frybauerová (* 21. 1. 1868)
Štolcová Marie, Zikmund, Štěpánková (* 1865)
Šulcová Josefa, Vincenc, Barnatová (* 3. 11. 1835)
Tomeš Antonín, František (* 1822)
Tomešová Anna, Antonín, Hýblová (* 1850)
Tomešová Josefa, Antonín, Faltusová (* 9. 7. 1859)
Vacek Josef, Dominik (* 1839)
Vacek Josef, Karel (* 5. 3. 1832)
Vacek Václav, Dominik (* 1845)
Vacková Františka, Josef, Černohousová (* 1869)
Vávrová Anežka, František, Sršňová (* 1850)
Vinge Gustav (Mikuláš), Josef (* 1871)
Vinge Josef, Josef (* 1845)
Vingeová Anna, Josef, Katzerová (* 1840, † 29. 1. 1925)
Voleský Josef, Václav (* 1842)
Vostřebalová Františka, František, Štěpánková (* 20. 11. 1846)
Vytlačilová Josefa, Václav, Kovářová (* 23. 1. 1835, † 21. 3. 1911)
Zářecká Aloisie, Jan (* 1870)
Zářecká Anna, Jan, Javůrková (* 1865)
Zářecká Kristýna, Jan (* 1867)
Zářecká Marie, Jan (* 1863)
Zářecký František, Jan (* 1858)
Zářecký Jan, Jan (* 1856)
Zářecký Jan, Josef (* 1824)
Zářecký Josef, Josef (* 1854)