Obce na Volyni
Mežiliska -y

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Ovruč
Mapová síť 2B25 Ukázat na mapě
Rok založení 1871
Max. počet čs. obyvatelstva 150 v l. 1887–1914
Kulturní stavby
Kulturní dům
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

VASICKÝ Josef; Beneš Josef; Skalický Vojtěch; Šulak Alois; Beneš Petr

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Skalický Vladimír

Ostatní

Antoš Václav; Beneš Josef

Místo usídlení

Ostatní

Zelinka Jan; Liphavský Josef, Josef; Kozák Anna, Josef, Liphavský