Obce na Volyni
Simferopol

Kdysi patřil do Tauridské gubernie a  česká menšina zde byla již od počátku kolonizace. První osadníci, sestávající povětšinou z řemeslníků, se zde usadili ihned po příchodu na Krym. Větší část předků dnešních obyvatel přicházela ovšem postupně z českých vesnic poloostrova a z Čechohradu z Melitopolské oblasti. Postupně nabyla ve 20. letech 20. století počtu 183 rodin s 655 dušemi. Kromě osadníků, kteří tu měli stálé bydliště, tu před I. světovou válkou působilo i několik podnikatelů a filiálek českých firem (české podniky, banky a podnikatelé působili především v Kyjevě, Moskvě a v Oděse). Češi zde pracovali jako učitelé na gymnáziích, byli majiteli zahradnictví, činžovních domů, nájemci hotelů, byli pivovarskými sládky a uznávanými hudebníky. Dnes podle různých zpráv od místních činovníků krajanského spolku lze počet lidí s českými kořeny jen těžko určit, pohybuje se mezi čísly 250 až 600. Pravdě bude asi blíže spodní hranice. Na celém Krymu se k českým kořenům v roce 1989 přihlásilo 1020 lidí. Problém tkví především v tom, že málokdo již umí česky, v podstatě nikdo z mladých, ani starých nepochází z čistě českých poměrů a nezanedbatelná je i roztříštěnost osídlení v městském prostředí. Česká menšina nikdy nevytvořila kompaktní sídelní celek sdružený na vymezeném teritoriu. Obstojně češtinu, jako dorozumívací jazyk, ovládá jen málokdo i z té nejstarší generace. - Havránek Pavel; Brno 2004; Vystěhovalectví z českých zemí do oblastí Krymu, jižní Ukrajiny a Besarábie (magisterská diplomová práce)

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Rusko (mimo Volyně)
Mapová síť Ukázat na mapě
Průmyslové stavby a hospodářství
Řemeslník, živnostník, podnikatel

Související archiválie

.pdf
Vyprávění o Simferopolu - 1911

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010188

Časopis, kniha, článek
Časopis- Čechoslovan

Související archiválie

.pdf
Vyprávění o Simferopolu - 1911

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010188

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 1 archiválie
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

Balog Štěpán (* 4. 3. 1882)
Hanulík (Hanzlík) Jakub (* 1879)
Kostelecký Antonín, Kliment (* 1883)
Medek František (* 1882)
Smal František

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Mareš Petr (* 5. 12. 1905)
Šplíchal Štěpán (* 2. 12. 1908)
Zikal František (* 7. 12. 1899)

Vážení občané

Legionáři 1. sv. války

Kusý František (* 1888)
Sopoušek Jan (* 6. 12. 1879)