Obce na Volyni
Alexejevka

Umístění  obce nebylo zjištěno, provedeno  odhadem z dotazniku

 

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť Ukázat na mapě
Rok založení 1892
Max. počet čs. obyvatelstva 81 v l. 1887–1914
Časopis, kniha, článek
Časopis- Čechoslovan
Archiválie S touto obcí souvisí celkem 1 archiválie
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

KRATOCHVÍL Jan

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Krejčí Mikuláš, Jakub (* 18. 8. 1912)
Martinovský Václav, Josef (* 14. 2. 1914)
Menšík Antonín, Václav (* 23. 1. 1912)
Tomášek Josef (* 27. 1. 1909)
Zvonař Vladimír, Ludvík (* 15. 1. 1923)

Ostatní

Krejčí Dimitrij, Jakub (* 1907, † 24. 11. 1937)